unhcr

Utvecklat av UNHCRs regionkontor för de baltiska och nordiska länderna och producerat med stöd av Statoil

Microsoft, Ericsson och Datareal AB har också givit sitt stöd till UNHCRs läromedel  ”Mot alla odds ”.

Paregos AB har deltagit i idéarbete, bidragit med projektledning och grafisk form samt programmerat spelet.

TicTac Interactive AB har deltagit i idéarbete, skrivit manus och bearbetat vissa texter.

© UNHCR 2005